Event

TaCS-Center of Excellence การระดมสมองชี้แจงทุน และเขียนโครงการ Fundamental Found ประเภท Basic Research ประจำปี 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ อวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โครงการระดมสมองชี้แจงทุน และเขียนโครงการ Fundamental Found ประเภท Basic Research ประจำปี 2565 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ อวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

X